فراگامان جهان

شرکت فراگامان دارای نمایندگان بین المللی موفق و حرفه ای گوناگونی است که پروسه حمل و تحویل محمولات مرتبط را به عنوان  یک ماموریت مهم تلقی کرده و به اتمام می رسانند، و این عملکرد منجر به ارائه بهترین خدمات به مشریان گرامیمان در سراسر جهان میشود.
به علاوه، نمایندگان گوناگون این شرکت در شهرها، بنادر و خطوط مرزی مهم و عمده ایران همواره در دسترس بوده و در هر زمانی آماده خدمات رسانی می باشند.