جانی

موسس

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران.

نازنین

توسعه دهنده

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران.

نازی

موسس

مایک

برنامه نویس

لوری

مدیر

دیوید

موسس

رضایا

مدیر مالی

مهدی

مدیر

آنا

طراح

داوود

موسس 2

کیم

مدیر بودجه

مرتضی

مدیریت

اسمیت

حسابدار

وایت

مدیر

استیو

طراح
فهرست