حمل و نقل ریلی بین المللی فراگامان جهان

حمل و نقل ریلی

تجارت به هر صورتی که باشد، بی‌نیاز از حمل ‌و نقل نیست. حمل‌ و نقل کالا نیازمند رعایت برخی الزامات بوده که بدون توجه به آنها نمی‌توان برای صادرات اقدام کرد. در تجارت بین‌الملل یک کالا ممکن است از مرزهای یک یا چند کشور عبور کرده تا به مقصد برسد. بنابراین حمل ‌و نقل بین‌المللی اشاره به روش‌هایی دارد که یک کالا از مبدا شروع به حرکت کرده و به مقصد مورد نظر می‌رسد. بنابراین در اینجا باید یک سری الزامات و قوانین‌ بین‌المللی از جانب خریدار یا فروشنده رعایت شود. این در حالی است که در حمل‌ونقل داخلی صرفا استانداردها و رویه‌های داخلی مدنظر قرار می‌گیرد.

سایر پروژه ها

حمل و نقل جاده ای بین المللی فراگامان جهان

حمل و نقل هوایی بین المللی فراگامان جهان

حمل و نقل دریایی بین المللی فراگامان جهان

حمل و نقل جاده ای بین المللی فراگامان جهان
فهرست