نوشته با تصویر کوچک

مکانی برای نوشتن متن دلخواه

تجارت خارجی

تجارت خارجی در شهریور به دو برابر افزایش یافت سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در ششمین ماه…

بسته بندی کالای

بسته بندی کالا صادراتی در بسیاری از کسب و کارها طراحی بسته بندی کالای صادراتی فرآیند بسیار مهم محسوب می­ شود و در صادرات یک محصول باید فاکتورهای زیادی را…
فهرست